Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa lop 8. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa lop 8. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách lập CTHH công thức hóa học khi biết 2 nguyên tố hóa học cùng hóa trị Hóa học lớp 8

 Cách lập CTHH công thức hóa học khi biết 2 nguyên tố hóa học cùng hóa trị Hóa học lớp 8

Video https://youtu.be/hnTrTqlsNqc

Cách học thuộc hóa trị

 Cách học thuộc hóa trị

Video https://youtu.be/HxhwCyqHCRA

Cách sửa lại công thức hóa học CTHH sai Hóa lớp 8

 Cách sửa lại công thức hóa học CTHH sai Hóa lớp 8

Video https://youtu.be/LHqSR_ZMQhg

Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử theo khối lượng bằng gam của nguyên tử C = máy tính casio

 Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử theo khối lượng bằng gam của nguyên tử C = máy tính casio

Video https://youtu.be/I5MdW2zdSiA

Công thức tính hóa trị của nguyên tố hóa học nhóm

 Công thức tính hóa trị của nguyên tố hóa học nhóm


Video https://youtu.be/SPnOQSzVoB8

Có bao nhiêu nguyên tử Cl trong 2,4 lít khí clo Hóa lớp 8

 Có bao nhiêu nguyên tử Cl trong 2,4 lít khí clo Hóa lớp 8

Có bao nhiêu nguyên tử Cl trong 2,4 lít khí clo Hóa lớp 8

Video https://youtu.be/cBNeChx1cpA

Hóa lớp 8 Nguyên tử khối và Phân tử khối

 Hóa lớp 8 Nguyên tử khối và Phân tử khối