Tìm vị trí M để diện tích tam giác nhỏ nhất Hình học lớp 9

 Tìm vị trí M để diện tích tam giác nhỏ nhất Hình học lớp 9

Video https://youtu.be/DUwTWzwXU50

Tìm giá trị lớn nhất của phân thức Toán nâng cao lớp 8

 Tìm giá trị lớn nhất của phân thức Toán nâng cao lớp 8

Video https://youtu.be/qtVZfMlhrf0

Chứng minh tam giác cân Hình học lớp 9

 Chứng minh tam giác cân Hình học lớp 9

Video https://youtu.be/jc5a7dqsJXc

Chứng minh tiếp tuyến đường tròn Hình học lớp 9

 Chứng minh tiếp tuyến đường tròn Hình học lớp 9

Video https://youtu.be/QRg87CjKAqw

Cách đổi số thập phân ra số tự nhiên Toán lớp 4 5

 Cách đổi số thập phân ra số tự nhiên Toán lớp 4 5

Video https://youtu.be/FBicxnca18o

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 148 m chiều dài hơn chiều rộng 58 m Tính diện tích mảnh vườn và bác tuấn dùng 1 nửa mảnh vườn để làm nhà ở và công trình chăn nuôi phần còn lại của vườn để trồng rau và cây Tính diện tích phần trồng rau và cây

 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 148 m chiều dài hơn chiều rộng 58 m Tính diện tích mảnh vườn và bác tuấn dùng 1 nửa mảnh vườn để làm nhà ở và công trình chăn nuôi phần còn lại của vườn để trồng rau và cây Tính diện tích phần trồng rau và cây

Video https://youtu.be/enziPcQP0-E

8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người Toán lớp 5

 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người Toán lớp 5

Video https://youtu.be/2r25eiublYg