Không dùng máy tính cầm tay tính Toán nâng cao lớp 9 thi học sinh giỏi

 Không dùng máy tính cầm tay tính Toán nâng cao lớp 9 thi học sinh giỏiTính giá trị biểu thức Toán nâng cao lớp 9 thi học sinh giỏi

 Tính giá trị biểu thức Toán nâng cao lớp 9 thi học sinh giỏiCho M = 3 + 3 mũ 2 + 3 mũ 3 + ... + 3 mũ 100 Chứng tỏ rằng 2M + 3 không phải là số chính phương

 Cho M = 3 + 3 mũ 2 + 3 mũ 3 + ... + 3 mũ 100 Chứng tỏ rằng 2M + 3 không phải là số chính phươngTìm cặp số nguyên x y thoả mãn | x - 5 | + | 1 - x | = 12/ | y + 1| + 3

 Tìm cặp số nguyên x y thoả mãn | x - 5 | + | 1 - x | = 12/ | y + 1| + 3Tìm x y z biết x/3 = y/2 ; x/4 = z/5 và x + y - z = 10 Toán nâng cao lớp 7 tỉ lệ thức

 Tìm x y z biết x/3 = y/2 ; x/4 = z/5 và x + y - z = 10 Toán nâng cao lớp 7 tỉ lệ thứcTìm x y z biết x/4 =y/3 ; x/2 = z/5 và x + y + z = 51 Toán nâng cao lớp 7 tỉ lệ thức

 Tìm x y z biết x/4 =y/3 ; x/2 = z/5 và x + y + z = 51 Toán nâng cao lớp 7 tỉ lệ thứcTìm x y z biết x/3 = y/2 ; y/3 = z/4 và x + y + z = 46 Toán nâng cao lớp 7 tỉ lệ thức

 Tìm x y z biết x/3 = y/2 ; y/3 = z/4 và x + y + z = 46 Toán nâng cao lớp 7 tỉ lệ thức