Cách tìm phần thực của số phức cơ bản

Cách tìm phần thực của số phức cơ bản ( phần thực phần ảo số phức, phần thực phần ảo của số phức, phần thực của số phức Ôn luyện thi thpt quốc gia đại học môn toán 

chữa giải đề thi tốt nghiệp thpt ( trung học phổ thông ) quốc gia 2021 môn toán mã 119

Chứng minh một dãy số có quy luật cách đều là số chính phương biết A = 1 + 3 + 5 + ... + ( 2n -1 )

Chứng minh một dãy số có quy luật cách đều là số chính phương biết A = 1 + 3 + 5 + ... + ( 2n -1 ) 

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp áp dụng BĐT Cauchy ( Cosi )

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp áp dụng BĐT Cauchy ( Cosi ) 

Cách tính môđun của số phức z thỏa mãn phương trình số phức

Cách tính môđun của số phức z thỏa mãn phương trình số phức | ôn thi đại học môn toán 
Câu 33 
Cho số phức z thỏa mãn (2 - i)z + 3 + 16i = 2(line z + i ) Mô đun của z bằng 

 chữa giải đề thi tốt nghiệp thpt ( trung học phổ thông ) quốc gia 2019 môn toán mã đề thi 120

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với mặt phẳng

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với mặt phẳng | ôn thi đại học môn toán 
Câu 32 
Trong không gian Oxyz cho các điểm A(2; - 1;0) , B(1; 2; 1) , C(3; - 1; 0) và D(1; 1; -3) Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là 

chữa giải đề thi tốt nghiệp thpt ( trung học phổ thông ) quốc gia 2019 môn toán mã đề thi 120

Cách xác định hàm số đồng biến trên khoảng có bảng xét dấu của đạo hàm f'(x)

Cách xác định hàm số đồng biến trên khoảng có bảng xét dấu của đạo hàm f'(x) | ôn thi đại học môn toán

 Câu 31 Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm f'(x) như sau . Hàm số y = f(5-2x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Công thức cách tính bán kính r của phương trình mặt cầu

Công thức cách tính bán kính r của phương trình mặt cầu | ôn thi đại học 
 Câu 30 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) x^2 + y^2 + z^2 - 2y +2z - 7 = 0 . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 

 chữa giải đề thi tốt nghiệp thpt ( trung học phổ thông ) quốc gia 2019 môn toán mã đề thi 120