Hiển thị các bài đăng có nhãn toan lop 2. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn toan lop 2. Hiển thị tất cả bài đăng

Tìm một số biết nếu giảm số lớn nhất có 3 chữ số đi 3 lần thì được số đó Toán nâng cao lớp 2

 Tìm một số biết nếu giảm số lớn nhất có 3 chữ số đi 3 lần thì được số đó Toán nâng cao lớp 2

Video https://youtu.be/saebFV3fSHo

Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 2 Toán lớp 2

 Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 2 Toán lớp 2

Video https://youtu.be/ZmlRQyX2Wvk

Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu của chúng bằng 8

Toán nâng cao lớp 2 Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu của chúng bằng 8

 

Video https://youtu.be/Yr4e60J10pw

Tìm một số biết rằng tổng của số đó và số liền sau của nó bằng 7 Toán lớp 2 nâng cao

 Tìm một số biết rằng tổng của số đó và số liền sau của nó bằng 7 Toán lớp 2 nâng cao

Video https://youtu.be/Fx8UvPTrchg

Toán lớp 2 Tính tổng số lớn nhất có một chữ số và số bé nhất có hai chữ số

 Toán lớp 2 Tính tổng số lớn nhất có một chữ số và số bé nhất có hai chữ số

Video https://youtu.be/phc1PTnvhhM

Bài toán về nhiều hơn có lời văn lớp 2 Toán lớp 2

 Bài toán về nhiều hơn có lời văn lớp 2 Toán lớp 2

Video https://youtu.be/YlATSCwKFGM

Tìm thừa số chưa biết Toán có lời văn lớp 2 Toán lớp 2

 Tìm thừa số chưa biết Toán có lời văn lớp 2 Toán lớp 2

Video https://youtu.be/wGXQxMW7rr0