Cách tìm số liền sau Toán lớp 1 2 3

Số liền trước là số đứng trước số đó gần nhất 

 ví dụ 
 số 2 thì số liền trước số 2 là số 1 

Công thức 
SỐ LIỀN TRƯỚC = SỐ ĐÓ - 1 

Số liền sau là số đứng sau số đó gần nhất 
ví dụ 
số 7 thì số liền sau số 7 là số 8 
Công thức 
SỐ LIỀN SAU = SỐ ĐÓ + 1 

Vậy nếu bài tập cho số liền trước tìm số liền sau ( hay cho số liền sau tìm số liền trước ) thì thứ nhất bạn phải nhớ trước là trừ ( - ) sau là cộng ( + ) 
Công thức 
SỐ LIỀN TRƯỚC = SỐ LIỀN SAU - 2 
SỐ LIỀN SAU = SỐ LIỀN TRƯỚC + 2 

Đó là toàn bộ kiến thức về tia số số liền trước số liền sau các bạn sẽ gặp khi học toán lớp 1 2 3 nhé Còn sau đây là những video hướng dẫn về tia số số liền trước số liền sau bạn nên xem và góp ý kiến để cho kênh thằng thầy lợi thêm phát triển và là kênh giáo dục dành cho trẻ em và phụ huynh yêu mến , lợi cám ơn nhiều
Video cần dành cho phụ huynh và các bạn nên xem 
 Cách tìm số liền sau số bé nhất có 4 chữ số  

 Cách tìm số liền sau của một số là số mấy  

 Cách tìm số liền sau lớn nhất có 1 chữ số  

 Cách tìm số liền sau số lớn nhất có 4 chữ số  

 Cách tìm số liền sau của số lớn nhất có 6 chữ số  

 Cách tìm số liền sau của 1 số là bao nhiêu  

 Cách tìm số liền sau số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào  

 Cách tìm số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số  

 Cách tìm số liền sau của số bé nhất có 1 chữ số là số mấy  

 Cách tìm số liền sau số bé nhất có 3 chữ số  

 Cách tìm số liền sau số bé nhất có 2 chữ số  

 Cách tìm số liền sau của số lớn nhất có 7 chữ số  

 Cách tìm số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau  

 Cách tìm số liền sau số lớn nhất có 1 chữ số  

 Cách tìm số liền sau của x biết x + 15 = 51  

 Cách tìm số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau  

 Số liền sau số bé nhất có 1 chữ số là  

 Cách tìm số liền sau số lớn nhất có 3 chữ số

Cách tìm số liều sau số bé nhất có 5 chữ số  

 Số liền sau của 23 là 24 đúng hay sai ?  

 Số liền sau của số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số mấy

BÀI TẬP
số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là
số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là
số liền sau của số tròn chục
số liền sau của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là
số liền sau của số tròn chục có tận cùng bằng
số liền sau của số bé nhất có hai chữ số là
số liền sau của số tự nhiên a là
số liền sau của số 0 là số mấy
số liền sau của số 2
số liền sau của a
số nguyên liền sau của số nguyên a là
số liền sau của số 2 là số mấy
số liền sau của số 1 là số mấy
số liền sau của 2 là bao nhiêu
2020 là số liền sau của số nào
35 là số liền sau của số nào
x là số liền sau của số 999
901 là số liền sau của số nào
số liền sau của số tròn trăm có tận cùng bằng
số liền sau của số 9999
số liền sau của số 1
số liền sau của số âm
số liền sau của số âm 21
số liền sau của âm 8
số liền sau của âm 5
số liền sau của số bé nhất
số liền sau của số bé nhất có ba chữ số khác nhau là
số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau
số liền sau của số bé nhất có một chữ số là
số liền sau của số bé nhất có ba chữ số là
số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào
số liền sau của số bé nhất có 4 chữ số là
số liền sau của 99
số liền trước của 99
số liền sau của 7
số liền sau của 99999
số liền sau của số 999
số liền sau của số chẵn lớn nhất có ba chữ số là
số liền sau của số có bốn chữ số giống nhau có hàng nghìn bằng 6 là
số liền sau của số chẵn lớn nhất có hai chữ số là
số liền sau của số có 3 chữ số lớn nhất
số liền sau của số có ba chữ số lớn nhất
số liền sau của số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là
số liền sau của số có 1 chữ số là
số liền sau của số có một chữ số
số liền sau của số 4
số liền sau của 39
số liền sau của 899
số liền sau của 9999
số liền sau của 9899
số liền sau là gì
số liền trước của 39
số liền sau của 2
biết số liền sau của một số đọc là một vạn
tìm một số biết số liền sau của số đó là 18
số 19 là số liền sau của số 20 đúng hay sai
muốn tìm số liền sau của một số ta đếm
biết số liền sau của một số là 50 số đó là
số liền trước của một số la 32 số liền sau của số đó là
số liền sau của một số là 999 số liền trước của số đó là
số liền sau của số 9
số liền sau của số 39759
số liền sau của số 12
số liền sau của số 3
số liền sau của số 3 là số mấy
số liền sau của 79
số liền sau của số tròn trăm có hàng chục là
số liền sau của 942 có chữ số hàng trăm là
số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là
hiệu của 50 và số liền sau của số 15 là
số liền sau của số tròn chục có hai chữ số
tổng của hai số là số liền sau của số 41
số liền sau của số 8
số liền sau của số 8 là số mấy
số liền sau của số be nhất có ba chữ số khác nhau la
số liền sau của số be nhất có 3 chữ số khác nhau
số liền sau số 9
số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là
số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là
số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số
số liền sau của số lớn nhất có 6 chữ số là
số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là
số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau
số liền sau của số lớn nhất có năm chữ số là
số liền sau của một số là 25
số liền sau của 99 là số mấy
số liền sau của 39 là số mấy
số liền sau của 54 là số mấy
số liền sau của 12 là số mấy
số liền sau của số 9 là số mấy
số tự nhiên liền sau của số tự nhiên m là
số liền sau của số nhỏ nhất có một chữ số là
số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là
số liền sau của số nguyên âm
số liền sau của số nhỏ nhất có 1 chữ số là
số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau
số liền sau của số nhỏ nhất có 3 chữ số là
số liền sau của số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là
số liền sau của số nguyên âm 8 là
số liền sau của 9
số liền sau của 8
số liền sau của 1
số liền sau của 12
số liền sau của
số liền trước của 9999
số liền sau của 899 là
số liền sau của 489
số liền sau
số liền sau của số 6
số liền sau của số 6 là số mấy
số liền sau của số 5 là số mấy
số liền sau của số 9999 là số nào
số liền sau của số tròn chục bé nhất
số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là a 9 b 10 c 11
số liền sau 9999
số liền sau của 39 là bao nhiêu
số liền trước và liền sau của số 82599 là
thương của số liền sau số 79 và 8 là
tổng của 30 và số liền sau của số lớn nhất
số liền trước và số liền sau của 180 là
hiệu của số 90 và số liền sau của 60 là
viết số liền sau và số liền trước của số 23
số liền sau của 79 là bao nhiêu
số liền sau số 7
số liền sau số 2 là số mấy
số 2 020 là số liền sau của số nào
số liền sau của số 0
số liền sau của số 10
số liền sau của số 15 là
số liền sau của số 18 là
số liền sau của số 15 là số bao nhiêu
số liền sau của số 19 là
số liền sau của số 11 là
số liền sau của số 13 là số mấy
số liền sau của số 1999
số liền sau của số bé nhất có 1 chữ số
số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là
số liền sau của số 2021 là
số liền sau của số 289 là
số liền sau của số 28
số liền sau của số 20 là bao nhiêu
số liền sau của số 23 là số bao nhiêu
số liền sau của số 25 là
số liền sau của số 29 là
số liền sau của số 2020
số liền sau của số lớn nhất có 2 chữ số là
số liền sau của số bé nhất có 2 chữ số
tích của 2 số liền trước và liền sau số 5
số liền sau của số tròn chục có 2 chữ số
số liền sau của số 3521 là
số liền sau của số 3 là
số liền sau của số 30 là
số liền sau của số 32565 là
số liền sau của số 39
số liền sau của số 35 là
tìm số liền sau của số có 3 chữ số lớn nhất
số liền sau của số bé nhất có 3 chữ số
số liền sau của số 49
số liền sau của số 489 là
số liền sau của số 40
số liền sau của số 499 là
số liền sau của số 4 là số mấy
số liền sau của 48 là bao nhiêu
số liền sau của 42099 là
số liền sau của 48
số liền sau của số lớn nhất có 4 chữ số là
số liền sau của số 59 là
số liền sau của số 50
số liền sau của số 54829 là
số liền sau của số 54 là
số liền sau của số 56 là
số liền sau của số 52869 là số nào
số liền sau của 50 là bao nhiêu
số liền sau của 500 là bao nhiêu
số liền sau của số 5
số liền trước của số liền sau của số 5
số liền sau của số lớn nhất có 5 chữ số là
số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là
biết số chia là số liền sau của 5
số liền sau của số 6890 là số liền trước của số
số liền sau của số 6809 là
số liền sau của số 65 là
số liền sau của số 68457 là
số liền sau của số 65739 là
số liền sau của số 600 là
số lẻ liền sau của số 6069 là
số liền sau của 60
số liền sau của số 789 là
số liền sau của số 79 là bao nhiêu
số liền sau của số 79 là số mấy
số liền sau của số 78999 là
số lẻ liền sau của số 7409 là
số liền sau của 70 là bao nhiêu
số liền sau của 78 là
số liền sau của 79 là 70 đúng hay sai
số 7 là số liền sau của số mấy
số liền sau của số lớn nhất có 7 chữ số
số liền sau của số 89
số liền sau của số 85 là
số liền sau của số 81 là
số liền sau của số 899 là
số liền sau của số 889 là
số liền sau của số 89999 là
số 8 là số liền sau của số nào
số liền sau của số lớn nhất có 8 chữ số
số liền sau của số 99
số liền sau của số 9899
số liền sau của số 98 là
số liền sau của số 90
số liền sau của số 99999 là
số liền sau của số 999 là bao nhiêu
số liền sau của số lớn nhất có 9 chữ số