Vườn rau sạch

  • Vườn rau sạch là vườn rau phải đạt những tiêu chuẩn về rau sạch , việc bạn trồng cách nào , bạn trang trí cho vườn bạn đẹp, tốn bao nhiê chi phí cho việc thiết kế vườn rau , nhưng để có thể đạt được vườn rau sạch phải đánh giá qua rau của bạn .
 Vườn rau sạch
Vườn rau sạch 
Vườn rau sạch
Vườn rau sạch 

Vườn rau sạch

Vườn rau sạch

Tiêu chuẩn vườn rau sạch :

  • Chọn đất : đất của bạn không ảnh hưởng bởi các nguồn nước bẩn ( như nước thải công nghiệp, hay ô nhiễm từ rác thải ,...)
  • Phân bón : các bạn phải sử dụng phân từ động vật ( trâu , bò , ... ) một cách phù hợp và đúng cho từng loại cây, không nên sử dụng phân đạm quá nhiều 
  • Thuốc trừ sâu : không nên sử dụng thuốc trừ sâu ( theo tôi )
  • Thời gian thu hoạch : không được tưới nước trước khi thu hoạch nhé , không phun thuốc trừ sâu , bón phân trước khi thu hoạch .