Chậu trồng rau

  • Chậu trồng rau, chậu trồng rau ăn quả, chậu trồng rau ăn củ, chậu trồng rau mầm , nói chung là chậu trồng rau ( khay trồng rau ) , chỉ đơn giản là vật chứa đất để giúp cây phát triển trong vùng đất đó.
  • Để chọn và mua chậu trồng rau ưng ý , hết sức đơn giản , bạn chỉ việc bạn muốn trồng rau gì , là có thể chọn được chậu trồng rau thôi , nhưng cũng có loại chậu trồng rau được, trồng hoa củng được .
Các loại chậu trồng rau :
chậu trồng rau ăn lá :
  • Bạn chọn loại chậu không cần chiều cao , vì phần lới rau ăn lá có rễ chùm nhé. Bạn chọn loại chậu có diện tích rộng để thỏa lòng trồng rau sạch tại nhà.
Chậu trồng rau chau trong rau
Chậu trồng rau chau trong rau

chậu trồng rau ăn quả , củ ,hoa , cây leo giàn
  • Bạn nên chọn loại chậu nhựa có độ cao để giúp cho rau quả , củ phát triển tốt nhất , không ảnh hưởng đến sự phát triển của quả .
Chậu trồng rau chau trong rau
Chậu trồng rau chau trong rau